Комунальний заклад «Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр «Кришталик» (РНРЦ «Кришталик») це загальноосвітній навчальний заклад, метою діяльності якого є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.

Навчаються в нашому центрі діти з Луганської області.

Керівник КЗ «Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр «Кришталик» - Колодна Наталія Анатоліївна. Педагогічний стаж – 28 років, на посаді директора працює 17 років.

Навчально-виховний процес забезпечують 43 педагоги.

Вищу категорію мають - 18 педагогів, І категорію - 5 педагогів, ІІ категорію - 5 педагогів, спеціаліст - 9 педагогів, 10 тарифний розряд - 5 педагогів. Педагогічне звання «Вчитель-методист» мають 2 педагоги, «Старший учитель» - 3 педагоги, «Старший вихователь» - 2 педагоги.

До 3 років мають стаж роботи 6 педагогів, до 10 років - 8 педагогів, до 20 років - 9 педагогів, більше 20 років - 20 педагогів.

/Files/images/golovna_stornka/Диаграма 1-1.jpgРозподіл педагогів за категоріями/Files/images/golovna_stornka/Диаграма 1-2.jpgРозподіл педагогів за стажем роботи

На 1 вересня 2017 року в НРЦ «Кришталик» навчається 172 учнів. Більшість з них мають складні вади розвитку - це діти з вадами зору, слуху, тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, порушеннями опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку.

/Files/images/golovna_stornka/Диаграма 2-1.jpgРозподіл учнів за складними вадами розвитку/Files/images/golovna_stornka/Диаграма 2-2.jpgРозподіл учнів за вадами зору

/Files/images/golovna_stornka/Слайд055.JPG

Максимальна потужність РНРЦ "Кришталик" - 180 дітей з вадами зору.

Мова навчання - українська.

Навчання безкоштовне.

Колектив закладу працює за основними напрямами:

- Психолого-педагогічний супровід дітей зі значним та стійким зниженням зору в умовах навчально-реабілітаційного центру;

- Удосконалення критеріїв оцінювання рівня соціалізації учнів та ознайомлення з психодіагностичним інструментарієм вивчення різних аспектів соціальної адаптації учнів та батьків;

- Впровадження психолого-педагогічної концепції розвитку навчального закладу на основі впровадження інноваційної моделі «Навчально-реабілітаційний центр як педагогічна система соціалізації дітей з особливими освітніми потребами»;

- Медична реабілітація дітей з порушенням зору;

- Вдосконалення умов для організації корекційно-розвивального та реабілітаційно-відновлювального процесу;

- Формування багатомірного освітнього простору для дітей зі зниженим зором, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через навчання і виховання;

- Впровадження інноваційних форм розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у спеціальних закладах освіти;

- Корекційно-розвивальні технології в освіті дітей з особливими освітніми потребами;

- Організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, оглядів, конкурсів тощо.

У 2008 році педагогічний колектив РНРЦ «Кришталик» став членом Луганського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація тифлопедагогів України». Директор закладу є керівником регіонального осередку асоціації. Колектив центру - активним учасниками з’їздів, конгресів з питань тифлопедагогіки:

- березень, 2008р. - Всеукраїнський з’їзд тифлопедагогів «Теорія і практика тифлопедагогіки: взаємозв’язки та взаємозбагачення», м. Київ;
- травень, 2012р. - Конгрес тифлопедагогів України «Шляхи реалізації прав інвалідів по зору на якісну освіту в Україні», смт. Вигода, Івано - Франківська область;
- жовтень, 2012р. - З’їзд педагогів вчителів та працівників освіти держав - учасників СНД «Сучасні освітні- технології в контексті нової парадигми освіти», м. Єреван;
- грудень, 2012р. - Круглий стіл «Організація комплексної реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами в умовах НРЦ»;
- березень, 2015р. - Педагогічне стажування «Сучасний заклад - проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок», м.Лодзь, Польща;
- листопад, 2015р. - Проект професійного розвитку «Форми та методи корекційно-розвивальної роботи навчально-виховного процесу в умовах центру»;
- березень, 2016р. - Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти -2016» в номінації «Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічнихпрацівників у закладах освіти». Нагороджені срібною медаллю;
- квітень, 2016р. - Обласний науково-практичний семінар «Створення сприятливих умов для рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами в умовах РНРЦ «Кришталик».

З 2013 року колектив РНРЦ «Кришталик» почав працювати над новим напрямком - роботою з тотально сліпими учнями.

/Files/images/golovna_stornka/Слайд3.JPG

Керуючись пунктом 2 статті 8 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою здійснення інноваційної освітньої діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах з 2007р. КЗ «Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр «Кришталик» став експериментальним навчальним закладом регіонального рівня та проводив дослідно-експериментальну роботу за темою: «Медико-педагогічна реабілітація дітей зі значним та стійким зниженням зору» (наказ Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації №1397 від 07.12.2007р.). Враховуючи значущість та актуальність проблеми, маючи досвід проведення експериментальної роботи, рішенням педагогічної ради центру колектив визнав за доцільне продовжити дослідно-експериментальну роботу навчального закладу і у січні 2013р. розпочав експеримент за темою: «Навчально-реабілітаційний центр як педагогічна система соціалізації дітей з особливими потребами» (наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації №139 від 15.02.2013р), залишаючись у дослідному полі вітчизняної методології суб’єктно - вчинковий підхід, маючи відповідну матеріально-технічну базу.

В процесі експериментальної роботи, за напрямом навчання та виховання сліпих та слабозорих дітей було налагоджене тісне співробітництво з Луганським державним медичним університетом, кафедрою офтальмології (один з навчальних кабінетів якої знаходиться в нашому закладі), інститутом спеціальної педагогіки АПН України, Українським державним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова, Державним педагогічним університетом ім. Т.Г.Шевченка, Слов’янською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом для сліпих та слабозорих дітей, Харківською обласною гімназією-інтернатом для сліпих дітей ім. В.Г.Короленко, Навчально-реабілітаційним центром для дітей з вадами зору «Левеня» м. Львова, Конотопською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом, Українським Монтессорі центром м. Києва.

Науково-методична робота розглядається як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів. Наші педагоги приймають участь у дослідно- експериментальній роботі , результати якої відображені у періодичних виданнях та наукових збірниках: «Освіта на Луганщині», «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова», «Вісник Луганського Національного університету імені Т.Г.Шевченка», збірник матеріалів ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексний супровід дітей з психофізичними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного Центру», збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Надання освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору», збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Формування культури здоров’я дітей різного віку з особливими потребами», збірник матеріалів VІ-ї Міжнародної конференції ICEVI східноєвропейських країн «Повна інклюзія у суспільство: все починається з раннього втручання», збірник наукових праць Кам’янець - Подільського Національного університету імені І.Огієнка «Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення», збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу» тощо. Н.А.Колодна є співавтором навчально-методичного посібника «Комплексний супровід дітей з порушеннями зору в умовах навчального закладу», де один із розділів - досвід роботи Рубіжанського навчально-реабілітаційного центру «Кришталик».

Колектив нашого центру випускає журнал «Вісник «Кришталика», де відображається вся корекційно-розвивальна та реабілітаційно- відновлювальна робота навчально - виховного процесу.

/Files/images/golovna_stornka/Слайд01.JPG

Практична діяльність по використанню методів та форм роботи педагогами РНРЦ «Кришталик» представлена в їх авторських посібниках, дидактичному матеріалі для дітей зі зниженим зором та тотально сліпих, що безпосередньо застосовуються на різних етапах навчально-виховного процесу.

/Files/images/golovna_stornka/Слайд1.JPG

Коллектив постійно працює над вдосконаленням матеріально-технічної бази Центру.

Гордістю школи є літературно-етнографічний музей «Світлиця», пересувний музей Т.Г.Шевченка, працює школа писанкарства.

/Files/images/golovna_stornka/Слайд03.JPG

Культурно-інформаційним центром є бібліотека, де нараховується понад 11 тис. книжок. Крім того, в навчально-виховному процесі використовуються електроні підручники, аудіокниги.

/Files/images/golovna_stornka/Слайд04.JPG

В Центрі створені необхідні умови для навчання та життя дітей з вадами зору. До їх послуг 20 навчальних кабінетів, серед них комп’ютерний, лінгафонний, обслуговуючої праці, тифлокомплекс, кабінет психологоемоційного розвантаження, кабінет компенсаторної корекції та розвитку.

/Files/images/golovna_stornka/Слайд5.JPG

Учні Центру ведуть активне спортивне життя. Для цього створена гарна спортивна база. Є два спортивних зали (один із них лікувальної фізкультури), зал хореографії, дитяче спортивне містечко, стадіон).

/Files/images/golovna_stornka/Слайд77.jpg

Діти протягом року мають можливість проходити санаторно-курортне лікування на берегах Азовського моря, завдяки австрійським друзям проходити курс оздоровлення в Австрії.

/Files/images/golovna_stornka/Слайд07.JPG

За часи свого існування заклад здійснив не один випуск талановитої молоді, яка успішно трудиться на благо Батьківщини. Якої б галузі людської діяльності ми не торкнулися, у кожній знайдемо тих, кому путівку в життя дала наша школа. Серед наших випускників – лікарі, музиканти, педагоги, юристи, масажисти, програмісти, фармацевти, економісти, флористи, дизайнери тощо. Кажуть, що людина назавжди залишає часточку своєї душі в країні дитинства, якою є школа. І чим більших висот її вихованці досягають, чим більший слід по собі залишають, тим більше гордиться ними школа.

Заклад у 2009 році було до енциклопедії «Кращі люди України». У 2010 р на міжнародній виставці презентації « Сучасні заклади освіти – 2010» був відзначен бронзовою медаллю, а в 2016р. – срібною медаллю.

/Files/images/golovna_stornka/Книга.jpg

/Files/images/golovna_stornka/Медаль.jpg/Files/images/golovna_stornka/Серебряная медаль1.jpg

Центр нагороджен почесними грамотами та дипломами вищестоящих організацій, МОіН України, Луганського національного університету імені Т.Г.Шевченка, Національного університету імені Драгоманова, громадськими організаціяим.

/Files/images/nformatsya_o_tsentr/Директор на документ-4.jpg

Наталія Анатоліївна Колодна
директор Рубіжанського
навчально-реабілітаційного центру "Кишталик"